Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk BATI CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER VE BİRİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ
NUTUK Bölüm 11
BATI CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER VE BİRİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ
NUTUK Bölüm 11_1
• Ethem Ve Kardeşleri Zaman Kazanmak İçin Bizi Yanıltmaya Çalışıyorlardı
• Çerkez Ethem Hükûmetin Kanunlarını Tanımıyor
• Demirci Efe De Harekete Geçiyor
• Reşit Orduyu Yanıltmaya Çalışıyor
NUTUK Bölüm 11_2
• Çerkez Ethem’e Bir Nasihat Hey’eti Gönderiliyor
• Asî Ethem Ve Kardeşlerine Karşı Fiili Harekâta Geçilmesini Emrettim
• Ethem Ve Kardeşleri Kuvvetleriyle Birlikte Düşman Saflarında Müstahak Oldukları Yeri Aldılar
• Birinci İnönü Zaferi
• Düşmanla İşbirliği Yapan Manisa Milletvekili Reşit Bey’in Milletvekilliğinin Kaldırılması Kararı
NUTUK Bölüm 11_3
• Ethem Ve Kardeşleri Canlarını Refet Paşa’ya Borçludurlar
• İzzet Ve Salih Paşalar Ankara’dan Memnun Görünmüyorlar, İlle Payitahta Gitmek İstiyorlardı
• Sadrazam Tevfik Paşa Benimle Temas Kuruyor
• Tevfik Paşa’ya Verdiğim Resmi Ve Özel Cevaplar
NUTUK Bölüm 11_4
• Tevfik Paşa Ve Arkadaşları Anadolu’yu İstanbul Hükümeti’ne Bağlamaya Çalışıyorlar
• Teşkilât-I Esasiye Kanunu’nun Temel Maddelerini Tevfik Paşa’ya Bildirdim
• İlk Teşkilât-I Esasiye Kanunu’muzun Tarihçesi
• Hilâfet Ve Saltanat Konuları Üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yaptığım Açıklamalar
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter