Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk LONDRA KONFERANSI VE İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ
NUTUK Bölüm 12
LONDRA KONFERANSI VE İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ
NUTUK Bölüm 12_1
• Londra Konferansı’na Katılacak Olan Delegeler, Doğrudan Doğruya Millî İradeyi Temsil Eden Büyük Millet Meclisi’nce Seçilmelidir
• Tevfik Paşa Yeminle Bağlı Olduğu Kanun-İ Esasi’ye Sadakatten Ayrılmıyor
• Osmanlı Devlet Adamlarının Belirgin Özellikleri
• Tevfik Paşa’nın Teklifleri Karşısında Büyült Millet Meclisi’nin Kararı
NUTUK Bölüm 12_2
• Londra Konferansı’na Katılmamız
• Delegeler Daha Yolda İken Başlayan Yunan Taarruzu
• İkinci İnönü Zaferi Ve İsmet Paşa’nın Metristepe’de Gördüğü Durum
• Güney Cephesi’ndeki Harekât
• Yunan Ordusunun Genel Taarruz Plânında Pek Göze Çarpan Bir Yanılma
• Refet Paşa Kendisi Yenildiği Halde Düşmanı Yenilmiş Sayıyordu
• Refet Paşa, Türk Ordusuna Başkomutan Olmak İstiyordu
NUTUK Bölüm 12_3
• Londra Konferansı’ndan Dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’in İmzaladığı Sözleşmeler
• Bekir Sami Bey Ne Olursa Olsun Barış Yapmak İstiyordu
• Mecliste Belirmeye Başlayan Siyasî Gruplar
• Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-İ Hukuk Grubu’nun Kurulması
• Hoca Raif Efendi «Muhafaza-İ Mukaddesat Cemiyeti» Kuruyor
NUTUK Bölüm 12_4
• Kâzım Karabekir Paşa, Devlet Şeklinde Tarihi Değişiklikler Yapılacağı Zaman Askerî Ve Sivil Devlet Adamlarının Gereği Gibi Görüşleri Alınmalıdır Diyor
• İzzet Ve Salih Paşa’ların İstanbul’da Siyasî Görev Almayacaklarına Söz Vermeleri Üzerine, İstanbul’a Dönmelerine İzin Verildi
• İzzet Ve Salih Paşalar Sözlerinde Durmadılar
• Ahmet İzzet Paşa Türk Milletine Hizmet Etmeyi, Vahdettin’in Hizmetinde Olmaya Tercih Edemedi
• Aziz Milletime Tavsiyem
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter