Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE MÜTEAKİP GELİŞMELER
NUTUK Bölüm 13
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE MÜTEAKİP GELİŞMELER
NUTUK Bölüm 13_1
• Sakarya Meydan Muharebesi
• Ordunun Başına Geçmemi İsteyenler
• Başkomutanlığı Kabul Ediyorum
• Başkomutanlığıma Yapılan İtirazlar
• Başkomutanlığı Fiilî Olarak Üzerime Aldım
• Millî Vergiler Emri
• Cephe Karargâhına Hareket
• Savunma Hattı Yoktur Savunma Sathı Vardır
NUTUK Bölüm 13_2
• Bütün Türk Milletini Cephede Bulunan Ordu Kadar, Duygu, Düşünce Ve Hareket Bakımından Savaşla İlgilendirmeliydim
• Büyük Millet Meclisi’nce Bana «Mareşal Rütbesiyle» «Gazi» Ünvanının Verilmesi
• Fransız Hükûmeti İle Yapılan Görüşmeler Ve Ankara Anlaşması
• Pontus Meselesi
• Anadolu Ortasında Yeniden Çıkan Birtakım İç İsyanlar
NUTUK Bölüm 13_3
• Merkez Ordusu’nun Kurulması Ve Nurettin Paşa’nın Komutanlığa Getirilmesi
• Malta’dan Yeni Dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey’de Kara Vasıf Bey Güdülen Askerî Siyaseti Öğrenmek İstiyorlardı.
• Benim Şahsen Ankara’dan Uzaklaşmam İsteniyordu
•İkinci Grup Kuruluyor
• Ordu Saflarına Kadar Yayılan Bozgunculuk Telkinleri
• Ordumuzun Kararı Taarruzdur
• Yeterince Hazırlanmış Olması Gereken Üç Vasıta, İç Ve Dış Cephelerimiz
• Doğu Cephesi Komutanının Bir Görüşü
NUTUK Bölüm 13_4
• Çeşitli Devletlerle Yapılan Resmi Ve Özel Temaslar
• Dünya Önünde Vereceğimiz İmtihana Hazırlanırken
• 22 Mart 1922 Tarihli Ateşkes Anlaşması Teklifi
• Ateşkes Anlaşması Teklifine Cevap Vermeye Hazırlanırken Alınan Barış Teklifi
NUTUK Bölüm 13_5
• Başkomutanlık Kanunu’nun Tarihçesi
• Memleketin Yüksek Çıkarları Uğruna Başkomutanlık Görevine Devam Kararı Verdim
• Ordunun Kıpırdanamayacağını İddia Eden Bir Gafili Alkışlayanlar
• Ordunun Maddi Ve Manevî Gücü, Millî Gayeyi Tam Bir Güvenle Gerçekleştirecek Düzeye Yükselmişti
• Muhalif Grubun Melis’teki Faaliyeti
• Rauf Bey, Bakanlar Kurulu Başkanı Oldu
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter