Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk LOZAN BARIŞ KONFERANSI VE SALTANATIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN GELİŞMELER, HİLAFET MESELESİ
NUTUK Bölüm 15
LOZAN BARIŞ KONFERANSI VE SALTANATIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN GELİŞMELER, HİLAFET MESELESİ
NUTUK Bölüm 15_1
• Barış Konferansı’na Gönderdiğimiz Delegeler
• İsmet Paşa’nın Dışişleri Bakanlığı’na Ve Delegeler Hey’eti Başkanlığına Seçilmesi
• Lozan (Lausanne) Barış Konferansı’na Davet
• Saltanatın Kaldırılması
• Rauf Bey’in Saltanat Ve Hilâfet Konusundaki Düşüncesi
• Melis’te Saltanatın Kaldırılması Görüşülürken Rauf Bey’e Verdiğim Rol
• Lozan Barış Konferansı’na Tevfik Paşa Ve Arkadaşları Da Katılmak İstiyordu
• Çıkarlarını Kirli Bir Tahtın Çürümüş Çökmüş Ayaklarına Sarılmakta Bulanlar
• Osmanlı Saltanatı’nın Kaldırılması Kararının Verildiği Gün, Teşkilât-I Esasiye, Şer’iye Ve Adliye Komisyonlarının Ortak Toplantısı
• Karma Komisyona Anlattığım Gerçek
• Osmanlı Saltanatı’nın Yıkılış Ve Göçüş Merasiminin Son Safhası
NUTUK Bölüm 15_2
• Hain Vahdettin Bir İngiliz Harp Gemisiyle İstanbul’dan Kaçıyor
• Asil Bir Milleti Utanılacak Bir Duruma Düşüren Sefil
• Abdülmecit Efendi’nin Büyük Millet Meclisi’nce Halife Seçilmesi
• Abdülmecit Efendi, Babasının Adı Dolayısıyla Da Olsa «Han» Ünvanından Vazgeçemiyor
• Halife Olacak Zatın Sıfat Ve Yetkisi Ne Olacaktı
• Türk Halkı Kayıtsız Şartsız Hâkimiyetine Sahiptir
• Lozan Barış Konferansı
• Osmanlı Devleti’nin Dünya Gözünde Hiçbir Değeri Kalmamıştı
NUTUK Bölüm 15_3
• Halkın İçinde Bulunduğu Psikolojiyi, Düşünce Ve Eğilimlerini Bir Daha İncelemek İçin Halkla Yakından Temasa Geçmek
• Milli Hâkimiyet İle Hilâfet Makamının Durumları Ve İlişkileri
• Halife Olan Zatı Ümitlendirecek Bağlılık Gösterileri
• Din Oyunu Aktörleri Halife’yi Bütün İslâm Dünyasına Hükümdar Yapmak İstiyorlardı
• Hilâfet Konusunda Halkın Şüphe Ve Endişesini Gidermek İçin Yaptığım Açıklamalar
• Teşkilat-I Esasiye Kanunu’nda Düğüm Noktaları
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter