Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk HALK PARTİSİNİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI, LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE MÜTEAKİP GELİŞMELER
NUTUK Bölüm 16
HALK PARTİSİNİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI, LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE MÜTEAKİP GELİŞMELER
NUTUK Bölüm 16_1
• Halk Partisi’ni Kurma Teşebbüsü
• Dokuz İlke Ve Partimizin İlk Programı
• Lozan Konferansı Görüşmeleri Kesildi
• Melis’teki Muhaliflerin Çeşitli Saldırı Ve Hareketleri
• «Beni Vatandaşlık Haklarından Mahrum Etmek» Teklifi Üzerine Melis’te Yaptığım Konuşma
• Teklif Edilen Maddedeki Şartlar Bende Neden Yoktu
• Milletin Bana Karşı Gösterdiği Sevgi Ve Güvenin Samimi İfadeleri
• Yeniden Seçim Yapılması Kararı
• Lozan Konferansı’nın İkinci Safhası Ve Yeni Seçimlerde Milletin Gösterdiği Uyanıklık
NUTUK Bölüm 16_2
• Nurettin Paşa’nın Bağımsız Milletvekili Olma Teşebbüsü Ve Yayınladığı Hal Tercümesi
• Nurettin Paşa’nın Ve Babası Mareşal İbrahim Paşa’nın Meşrutiyet İnkılabında Nasıl Ve Ne Dereceye Kadar Rol Oynadıkları Konusundaki Hatıralarım
• Hal Tercümesi Broşürüne Göre Nurettin Paşa’nın Meşrutiyetin İlânından Sonra Gördüğü Hizmetler
NUTUK Bölüm 16_3
• Irak Seferinde Nurettin Paşa
• Büyük Taarruz’da Nurettin Paşa Savaş Meydanını Dürbünle Seyretmeyi Tercih Ediyordu
• Hal Tercümesi Broşürüne Göre Nurettin Paşa’nın İstanbul’da Ve Anadolu’da Gördüğü Önemli İşler Nelerdi?
• Nurettin Paşa, Zaferden Pay Almaya En Az Hakkı Olanlardan Biridir
• Nurettin Paşa’yı Ve Ordusunu Bizzat Takip Etmek Ve Yönetmek Zorunda Kaldım
• Millet Ve Tarih Ünvan Vermekte O Kadar Cömert Değildir
• Lozan Barış Antlaşması
NUTUK Bölüm 16_4
• Mondros Ateşkes Anlaşmasından Sonra Türkiye’ye Yapılan Dört Barış Teklifi Arasında Bir Karşılaştırma
NUTUK Bölüm 16_5
• Türk Delegeler Hey’etinin Başkanı İsmet Paşa İle Hükûmet Başkanı Rauf Bey Arasında Çıkan Anlaşmazlık
• İsmet Paşa’da, Hükûmet Başkanı Rauf Bey’e Karşı Güvensizlik Duygusu Başlamıştı
• Yunanlılardan İstenen Savaş Tazminatından Dolayı İsmet Paşa İle Hükûmet Arasında Çıkan Görüş Ayrılığı Ve Gerginlik
• Ben, İsmet Paşa’nın Görüşünü Benimsedim
NUTUK Bölüm 16_6
• Meseleyi Çözüme Bağlamak İçin Bir Tarafa Hak Vererek Öbür Tarafı Susturma Yolunu Tutmadım
NUTUK Bölüm 16_7
• Kuponlar Ve İmtiyazlarla İlgili Yazışmalar İki Tarafı Yeniden Sinirlendirdi
• Rauf Bey’in Aradaki Görüş Ayrılığını, Kendisi İle İsmet Paşa Arasında Başlı başına Bir Mesele Sayması Doğru Değildir
• Rauf Bey, Görüşmeleri Bitirip Barışı Hazırlayan İsmet Paşa’nın Sonuçla İlgili Olarak Hükümet’in Görüşünü Soran Telgrafına Cevap Vermemişti
• İsmet Paşa’ya Barış Antlaşmasını İmzalamasını Bildirdim
• İsmet Paşa’nın Çektiği Iztırap
• Lozan Barış Antlaşmasını Hazırlayan Ve İmzalayanlara Teşekkür Ve Kendilerini Kutlama
• Rauf Bey Kutlamak İstemiyor
• Rauf Bey’in Yazdığı Veya Yazdırdığı Telgraf
• Rauf Bey, Lozan Antlaşması’nı Yapan İsmet Paşa’yı Kutlama Vesilesiyle Mondros Ateşkes Anlaşması’nı Yapan Kendisini Savunmaya Çalışıyor
• Rauf Bey Zaferler Kazanmış Ordunun Başından Lozan’a Giden Zata Zaferden Zafere Yürüyen Ordunun Hikâyesini Anlatıyor
• Rauf Bey, İsmet Paşa İle Karşı Karşıya Gelemem, Onun Karşılanmasında, Bulunamam Diyor
• Rauf Bey, Devlet Başkanlığı Makamının Güçlendirilmesini Teklif Ederken Ne Düşünüyordu
NUTUK Bölüm 16_8
• Memlekete Ve Millete Kimler Hizmet Ederse Havari Onlardır
• Rauf Bey’in Hükûmet Başkanlığı’ndan, Ali Fuat Paşa’nın Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanlığı’ndan Çekilmesi
• Yeni Türkiye Devleti’nin Başkenti: Ankara
• Melis’te Fethi Bey’in Başkanlığındaki Hükûmet Ve Fethi Bey’in Şahsına Karşı Sataşmalar Ve Tenkitler Başladı
• Uygulanması İçin Sırasını Beklediğim Bir Düşüncenin Uygulanma Zamanı Gelmişti
• Fethi Bey’in Başkanlığındaki Hükûmet İstifa Ediyor
• Hükûmet Listeleri Ve Hükûmet Başkanlığı’na Seçileceği Tahmin Edilen Kimseler
• Millî Hâkimiyetimizi Her Şeye Ve Her Şeye Karşı Koruyalım Diyen Zat
• Parti Yönetim Kurulu Kesin Bir Hükûmet Listesi Hazırlayamadı
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter