Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk CUMHURİYETİN İLANI
NUTUK Bölüm 17
CUMHURİYETİN İLANI
NUTUK Bölüm 17_1
• Cumhuriyetin İlânı Kararını Nerede Ve Kimlere Söyledim
• Cumhuriyetin İlânı İle İlgili Kanun Tasarısını İsmet Paşa’yla Birlikte Hazırladık
• 29 Ekim 1923 Günü Halk Partisi’nde Yapılan Görüşmeler
• Ben Genel Başkan Olarak Meselenin Çözümüne Memur Edildim
• 28/29 Ekim Gecesi Hazırladığım Kanun Müsveddesini Teklif Ettim
• Hükûmetimizin Şekli Mutlaka Cumhuriyet Olacaktır
• Teklifim Parti Grubu’nda Ve Hemen Arkasından Mecliste Görüşüldü Ve «Yaşasın Cumhuriyet!» Sesleri Arasında Kabul Edildi
NUTUK Bölüm 17_2
• Türkiye Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Oybirliğiyle Beni Seçti
• Cumhuriyetin İlânı Üzerine Milletin Duyduğu Genel Ve Samimi Sevince Katılmaktan Çekinenler
• Rauf Bey’in Cumhuriyet’in İlânı Dolayısıyla İki İstanbul Gazetesine Verdiği Demeç
• İstanbul Halkının Temsilcileri Cumhuriyet’in İlânını Nasıl Karşılamışlardı?
NUTUK Bölüm 17_3
• Cumhuriyetin İlânıyla Boşa Çıkan Ümitler
• Cumhuriyet’in İlânı Üzerine Halife’ye Yaptırılmak İstenen Rol Ve Halife Lehinde Yapılan Yayınlar
• Rauf Bey’in Ankara’ya Gelerek Birtakım Propagandalarla, Arkadaşları Ve Parti’yi Bize Karşı Kışkırtmaya Koyulması
NUTUK Bölüm 17_4
• Rauf Bey’in Sahneye Koymak İstediği Oyuna Fark Edenler Tarafından Bir Parti Toplantısında Kendisinin İmtihana Çekilmesi
• Kâzım Paşa’ya «Cumhuriyet’in İlânına Engel Olabilirsen Memlekete Büyük Hizmet Etmiş Olursun» Diyen Rauf Bey Asla Cumhuriyetçi Olamaz
• Saltanat Devrinden Cumhuriyet Devrine Geçiş Dönemi Ve Bu Dönemde İki Ayrı Görüşün Çarpışması
• İsmet Paşa’nın Melis’te Rauf Bey’e Verdiği Cevaplar
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter