Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk HİLAFETİN KALDIRILMASI
NUTUK Bölüm 18
HİLAFETİN KALDIRILMASI
NUTUK Bölüm 18_1
• Hilâfeti Kaldırmanın Zamanı Da Gelmişti
• Hilafet’in, Şer’iyle Ve Evkaf Vekâlet’inin Kaldırılması Ve Öğretimin Birleştirilmesi Kararı
• Hilâfet Makamının Korunmasında Dinî Ve Siyasî Menfaat Ve Zaruret Bulunduğunu Zannedenlere Verdiğim Cevap
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter