Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk CUMHURİYETE KARŞI İÇ MUHALEFET, PAŞALAR MÜCADELESİ VE TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI OLAYI
NUTUK Bölüm 19
CUMHURİYETE KARŞI İÇ MUHALEFET, PAŞALAR MÜCADELESİ VE TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI OLAYI
NUTUK Bölüm 19_1

• Başarısızlığa Uğratılan Büyük Bir Komplo

• Komploya Karşı Aldığımız Tedbirler

NUTUK Bölüm 19_2

• Komplo Düzenleyenlerin Melis’e Ve Kamuoyuna Karşı Ordu İle Yapmak İstedikleri Blöf Ortaya Çıkarıldı

• Kâzım Karabekir Paşa’yı Bir An Önce Melis’e Sokmakta Acele Edenler Yaptığımız İşlemi Bozmaya Çalışıyorlardı

• Hükûmet Açıktan Açığa Ve Karşı Karşıya Çarpışmayı Kabul Etti

NUTUK Bölüm 19_3

• «Cumhuriyet» Sözünü Söylemeye Rauf Bey’in Dili Varmıyordu

NUTUK Bölüm 19_4

• Melis’te Yapılan Görüşmelerin Muhalif Basındaki Yankıları

• Melis’teki Gensoru Görüşmelerinin Son Günü

• Rıza Nur Bey’İn Arnavutları Türklüğe Karşı Ayaklandırmaya Çalışanlardan Biri Olduğu

NUTUK Bölüm 19_5

• Büyük Millet Meclisi’nin İsmet Paşa Kabinesi’ne Güvenoyu Vermesi Muhalif Kalem Sahiplerine Daha Neler Yazdırdı

• Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Ve En Hain Kafaların Eseri Olan Programı

• Cumhuriyet Düşmanlarının Son Alçakça Teşebbüsleri

• Memlekette Huzur Ve Güvenliği Sağlamak İçin Uygulanan Olağanüstü Tedbirlerin İyi Sonuçları

• Büyük Nutuk, Atatürk, Söylev, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kongreler

Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter