Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk MİLLİ TEŞKİLATLARIN KURULMASI VE KONGRELER
NUTUK Bölüm 3
MİLLİ TEŞKİLATLARIN KURULMASI VE KONGRELER
NUTUK Bölüm 3_1
• Millî Teşkilât Kurulması Ve Milletin Uyarılması
• Mitingler, Millî Gösteriler
• Millî Gösterilerin Yankıları
• İstanbul’a Geri Çağrılışım
• Sivas’ta Genel Bir Millî Kongre Toplama Kararı
NUTUK Bölüm 3_2
• Adını Saklayan Bir Tanıdığın Amasya’ya Gelmesi
• Rauf Ve Refet Beylerin Kararsızlığı
• İstanbul’da Bazı Kimselere Gönderdiğim Mektup
• Ali Kemal Bey’in Genelgesi
• Ali Kemal Bey Ve Padişah
• Ali Galip Bey Sivas’ta
• Sivas’a Hareket
• Erzurum’a Hareket
NUTUK Bölüm 3_3
• Milli Gaye İle Ortaya Atılma Kararı
• Erzurum Kongresi Hazırlıkları
• Resmî Sıfat Ve Yetkilerimi Bırakarak, Milletin Sevgi Ve Fedakârlığına Güvenerek Vicdani Göreve Devam Etme Kararı
• Mersinli Cemal Paşa’nın İstanbul’a Gitmesi
• Komutayı Elden Bırakmama Emri
• Refet Bey’in 3 üncü Kolordu Komutanlığını Bırakması
NUTUK Bölüm 3_4
• Hâmit Bey’in İstanbul Hükûmeti’nce Görevden Alınması
• Refet Bey’le Haberleşmeler
• Erzurumluların Yardımları
NUTUK Bölüm 3_5
• Erzurum Kongresi • Erzurum Kongresi’nin Bildirisi Ve Kararları
• Erzurum Kongresi’nde Görülen Kararsızlıklar
• Karakol Cemiyeti
NUTUK Bölüm 3_6
• Avrupa’dan Bir Şey Başaramadan Dönen Ferit Paşa’ya Çektiğim Şifre
• Sivas Kongresi Hazırlıkları
• Sivas Valisinin Endişeleri
• Erzurum’dan Ayrılma Gereği
NUTUK Bölüm 3_7
• Sivas Yolunda
• Sivas Kongresi Açılıyor
• Sivas Kongresi’nin Uğraştığı İşler
NUTUK Bölüm 3_8
• Amerikan Mandası İçin Propagandalar
NUTUK Bölüm 3_9
• Manda Meselesinin Kongrede Görüşülmesi
• Erzurum Kongresi Hiçbir Şekilde Manda Kabulü Hakkında Karar Vermiş Değildir
• Sivas Kongresi’ni Baltalama Teşebbüsleri
NUTUK Bölüm 3_10
• Galip Olayı
NUTUK Bölüm 3_11
• Hainlerle İşbirliği Yapan Ferit Paşa Kabinesi’ne Hücum
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter