Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İLİŞKİLER
NUTUK Bölüm 4
İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İLİŞKİLER
NUTUK Bölüm 4_1
• İstanbul’daki Hükûmetle İlişkiyi Kesme Kararı
• Milletvekillerinin Seçimi İle Meşgul Olunmaya Başlanması
• Memleketi Başvurulacak Bir Yerden Yoksun Bırakmamak İçin
• Yapılan İtiraz ve Eleştiriler
NUTUK Bölüm 4_2
• Kâzım Karabekir Paşa’nın Tavsiyeleri
• Padişah’ın Bildirisi
• Halit Bey’in Trabzon Ve Çevresinde Milli Teşkilât Kurmak Üzere Görevlendirilmesi
NUTUK Bölüm 4_3
• Kastamonu Valisinin İstanbul Hükûmeti’nce Değiştirilmesi Ve Bundan Çıkan Olay
• Kastamonu Da İstanbul’a Karşı Harekete Geçiyor
• Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Komutanı
• Konya Valisi Cemal Bey İstanbul’a Kaçıyor Ve Konya Halkı Da İstanbul’u Tanımıyor
• Refet Bey’in Yerinde Olmayan Bazı Teklifleri
• General Harbord Hey’eti Ve General’e Verdiğim Cevap
NUTUK Bölüm 4_4
• Abdülkerim Paşa’nın Aracılıkları
NUTUK Bölüm 4_5
• Ferit Paşa Kabinesi Çekilmelidir
• Trabzon’dan Gelen Teklif
• İlk Bozkır Olayı Ve İzmit Mutasarrıfının Karşı Koyması
NUTUK Bölüm 4_6
• Ferit Paşa’nın İstifası
• Ali Rıza Paşa Kabinesi
• Ali Rıza Paşa Kabinesinde Sezilen Kararsızlık
• Ali Rıza Kabinesi Milli Teşkilât Ve Gayeleri Soruyor
NUTUK Bölüm 4_7
• Yunus Nadi Bey’e Arabuluculuk Yaptırılıyor
• Cemal Paşa, Kabine Adına Millî İradeye Aykırı Hareketlerden Kaçınılacağına Söz Veriyor.
NUTUK Bölüm 4_8
• Kâzım Karabekir Paşa’nın Benim Hükûmetin İşlerine Karışmam Konusundaki Düşüncesi
• Kâzım Karabekir Paşa’nın Kendisi De Hükûmet İşlerine Karışmak İstiyor
• Padişah Köleliğiyle Elde Edilen İktidar Makamı, İktidarsızlık Örneğidir
• Damat Şerif Paşa Milleti Zehirliyor
NUTUK Bölüm 4_9
• Tek Kusurumuz
• Ahmet İzzet Paşa’nın Öğütleri
• Ali Rıza Paşa Cumhuriyet Kurulacağını Keşfediyor
• Salih Paşa Hey’et-i Temsiliye İle Görüşmek İçin Geliyor
• Askerî Nigehban Cemiyeti
• İşgali Suçlamayan Bir Siyaset
• Süngülerini Milletin Kalbine Saplayan Yabancıları Misafir Sayan Bir Harbiye Nâzırı
NUTUK Bölüm 4_10
• Milli Teşkilât Genişliyor Ve Güçleniyor
• Meclis-İ Meb’usan’ın Toplanacağı Yer
• Amasya Mülakatı
NUTUK Bölüm 4_11
• Sivas’ta Bana Karşı Yapılan Bir Teşebbüs: Şeyh Recep Olayı
NUTUK Bölüm 4_12
• Adapazarı Dolaylarında Kışkırtmalar
• İstanbul’da Kuva-yı Milliye’ye Karşı Kışkırtmalar
NUTUK Bölüm 4_13
• Ali Rıza Paşa Kabinesi’ni İktidarda Tutma Kararı
• Barış Anlaşması’na Kadar İstanbul’ca Ayak Basmamamız Ve Milletvekili Olmamamız Tavsiyesi
• Komutanların Görüşlerini Almak
• Dört Aykırı Görüş Ve Aldığımız Karar
NUTUK Bölüm 4_14
• Milletvekillerine Verilen Direktif
• Ekim 1919′Da Önemli İç Olaylar
• Ali Rıza Paşa Kabinesi Görüşünde Direniyor
• Dahiliye Nâzırı’nın Memleket İçine Gönderdiği Öğütçüler
• Refet Paşa Salihli Ve Aydın Cephelerine Komutan Olarak Gönderiliyor
NUTUK Bölüm 4_15
• Refet Paşa Demirci Efe’nin Emrine Giriyor
• Dahiliye Nâzırı’nın Şüphe Uyandıran Davranışları
• Ali Rıza Paşa Kabinesi Milli Teşkilâtı Düşman Teşkilâtla, Bizi De Ali Kemal Ve Sait Molla İle Bir Tutuyor
• Dahiliye Nâzırı Damat Ferit Paşa Sürekli Olarak Millî Birliği Bozmakla, Temsilcimiz Olan Harbiye Nâzırı Cemal Paşa Da Hükûmetin Yaptıklarını Savunmakla Meşgul
NUTUK Bölüm 4_16
• Sait Molla Nasıl Çalışıyordu
• Mister Frew’a Yazdığım Mektup
NUTUK Bölüm 4_17
• Ali Rıza Paşa Kabinesi Düşman İftira Ve Safsatalarına Gerçekler Diye İnanıyor
• Çürüksulu Mahmut Paşa’nın Demeci
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter