Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk MİSAK-I MİLLİ HAZIRLANIYOR
NUTUK Bölüm 6
MİSAK-I MİLLİ HAZIRLANIYOR
NUTUK Bölüm 6_1
• Misak-I Millî Hazırlanıyor
• Millî Ülkü Ve Millî Teşkilâtın Kısa Bir Zamanda Sağladığı Şeref Ve Varlığı Küçümseyenler
• Ankara’da Toplanma Düşüncesi
• Harbiye Nâzırı Cemal Paşa’nın İşten Uzaklaştırılması Teklifi Karşısında Ali Rıza Paşa Kabinesi
NUTUK Bölüm 6_2
• Anadolu’da Bulunan Yabancı Subayların Tutuklanması Kararı
• Meclis-İ Meb’usan Başkanı Seçilmem Sakıncalı Görülüyor
• Hükûmeti Mutlaka Düşürmek Ve Kesin Mücadele Durumuna Geçmek Gereği
• Ali Rıza Paşa Ve Kabinesinin İçyüzü
• Aldatıcı Söz Vermeler, Ağır İftiralar
NUTUK Bölüm 6_3
• Milli Bir Kabine Kurulmasının İmkânsızlığı
• Kuva-yı Milliye’nin Mücadeleye Devamı Konusunda Kamuoyunun Yoklanması
• Olayların Akışına Ayak Uyduramazdık
• Akbaş Cephaneliği Ve Köprülü Hamdi Bey
NUTUK Bölüm 6_4
• Anzavur’un Milli Cephelerimizi Arkadan Vurma Teşebbüsü
• Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin İstifası
• Padişah, İşin Gidiş Ve Durumuna Göre Birisini Sadrazamlığa Seçeceğim Diyor
• Beni Hükûmet İşlerine Karışmaktan Menetmek İsteyenler Benden Etkili Tedbirler Bekliyorlar
NUTUK Bölüm 6_5
• Salih Paşa Sadrazam Oluyor
• Trakya’da Cafer Tayyar Bey’in Tuttuğu Yanlış Yol
• Karakol Cemiyeti İstanbul’da Teşkilâtını Genişletmeye Çalışıyor
• İstanbul’daki Kuva-yı Milliye Başkanlarının Tutuklanması Hakkında Londra’dan Gelen Emir
NUTUK Bölüm 6_6
• İstanbul’un İşgali
• Manastırlı Hamdi Efendi • İtilâf Kuvvetleri’nin Telgrafla Memlekete Yapmak İstedikleri Resmî Tebliğ
• Yabancı Devletlere Yaptığım Protesto
NUTUK Bölüm 6_7
• Millete Yayınladığım Bildiri
• Olağanüstü Yetkiler Taşıyan Bir Meclisin Ankara’da Toplanması Kararı
• Celâlettin Arif Bey’le Görüş Ayrılığı
• Celâlettin Arif Bey Meclis-İ Meb’usan Başkanlığını Bırakmıyor
• Seçimler Sırasında Bazı Yerlerdeki Büyük Hükûmet Memurlarının, Çıkardıkları Güçlükler
• Samsun’daki Subaylar Arasında Sözde Padişah Taraftarlığı Varmış
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter