Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
ata-nutuk İÇ İSYANLAR VE DOĞU CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER
NUTUK Bölüm 8
İÇ İSYANLAR VE DOĞU CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER
NUTUK Bölüm 8_1
• İç İsyanlar
• Anzavur Ve Düzce İsyanları
• Hilâfet Ordusu
• Yenihan, Yozgat Ve Boğazlıyan İsyanları
• Güney Sınırlarımızda Geçen Olaylar
• Konya İsyanı
• Savaş Cephelerinin Durumu
• İstanbul Ankara İle Temas Arıyor Ve Bu Teması Nurettin Paşa Sağlamaya Çalışıyor
NUTUK Bölüm 8_2
• Nurettin Paşa Ankara’da
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Dışişleri Konularında Verdiği İlk Karar: Moskova’ya Bir Hey’et Gönderilmesi
• Yunanlıların İlk Genel Taarruzu
• Yunan Taarruzu Karşısında Millî Cephelerin Bozulması Üzerine Mecliste Şiddetli Hücum Ve Eleştiriler
• Ciddi Bir Askerî Teşkilât Kurabilmek Ve Bunda Başarı Sağlayabilmek İçin Zaman Şarttır
• Yeşilordu
NUTUK Bölüm 8_3
• Çerkez Ethem Ve Kardeşlerinin İlk Defa Dikkati Çekmeye Başlayan Bazı Tavır Ve Davranışları
• Celâlettin Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum’a Gidişi Ve Orada Ortaya Attıkları Meseleler
• Celâlettin Arif Bey’in Geniş Yetkiyle Doğu İlleri Valiliğine Atanması İsteniyor
• Celâlettin Arif Bey Kendi Kendine Erzurum Vali Vekili Oluyor
• Doğu Cephesi’nde Ermenistan’a Taarruz Kararı Verdiğimiz Sırada
• Celâlettin Arif Bey’in Ültimatomu
NUTUK Bölüm 8_4
• Kahraman Erzurum Halkının Bana Açtığı Dost Kucağını Kötüye Kullanabileceğine Asla İhtimal Veremedim.
• Doğu Cephemizde Ermenilerle Savaş Başlıyor
• Ordularımızın Astsubay Ve Subayları Hakkında Bilinen Bir Gerçek
• Millî Hükümet’in Yaptığı İlk Antlaşma: Gümrü Antlaşması
• Trakya’daki Durum
NUTUK Bölüm 8_5
• Trakya’daki Kolordumuzun Askerliğin Gereklerini Ve Vatanseverlik Namusunu Yerine Getirememesinin Tek Sorumlusu Cafer Tayyar Paşa’dır.
• İkinci Konya İsyanı
• «Ordudan Fayda Yoktur» Sözleri Ve Batı Cephesi Komutanı’nın Taarruz Teklifi
Atatürk Büyük Nutuk (Söylev)
Copyright 2015. | Web Tasarım | www.akyolwebtasarım.com web counter